Els fins i els mitjans


“Quan predomina la concepció de la tècnica com quelcom absolut, es produeix una confusió entre els fins i els mitjans: l'empresari considera com a únic criteri d'acció el màxim benefici en la producció, el polític, la consolidació del poder, el científic, el resultat dels seus descobriments.

Sota aquesta xarxa de relacions econòmiques, financeres i polítiques persisteixen sovint incomprensions, malestar i injustícia. Mentre els pobres del món continuen trucant a la porta de l'opulència, el món ric corre el risc de no escoltar ja aquests trucs a la seva porta, a causa d'una consciència incapaç de reconèixer el que és humà.”

 

Comentaris

Entrades populars